Laserprinterite peamised omadused ja eripärad

Printimiskiirus. Kaasaegsetele personaalsetele laserprinteritele on omane suhteliselt kõrge printimiskiirus – kuni 18lk/min. Kuid rääkides printimiskiirusest tuleb kindlasti arvestada sellega, et tootja määrab selle maksimaalset suurust, mis on välja arvutatud lehekülje kindla täituvuse ja printimise kvaliteedi juures. Seega võib kõrgkvaliteetsete jäljenditega keeruliste graafiliste kujundite tegelik printimiskiirus olla madalam kui on see tootja poolt määratud.
 

 

Printimisresolutsioon ja trükkimise kvaliteet. Need kaks omadust on tihedalt seotud omavahel, sest mida suurem on printimisresolutsioon, seda kõrgem on trükkimise kvaliteet. Printimisresolutsiooni mõõtühikuks on dpi, mis näitab täppide arvu ühel tollil horisontaalsihis ja vertikaalsihis. Tänapäeval on koduprinterite maksimaalseks printimisresolutsiooniks 1200 dpi. Igapäevases töös piisab täiesti ka 600 dpi resolutsioonist, kõrgem resolutsioon on vajalik pooltoonide paremaks printimiseks. Printimisresolutsiooni suurendamine muudab mehaanikat ja elektroonikat keerulisemaks ning seega tõstab printeri hinda kallimaks. Samuti on siin suur tähtsus printeris kasutatava tooneri osakeste dispersioonil (suurusel) (nii näiteks kasutab HP väikese dispersiooniga toonerit UltraPrecise, mille osakeste suurus ei ületa 6 mikronit).
Mälu on samuti üheks küllaltki tähtsaks omaduseks. Selle juures tuleb pöörata tähelepanu protsessori olemasolule ja printerikeeltele. Win-printerid ei ole varustatud sisseehitatud protsessoriga, mille pärast töödeldakse printimisülesannet arvutiprotsessoriga ning laserit juhtivaid koode edastatakse printerile ühenduskaabli (USB või LPT) kaudu. Selliste printerite mälu nimetatakse buffermäluks, mis tähendab, et printer kogub arvuti poolt töödeldud printimisülesannet ning antud mälu suurus mõjutab kogutud info väljatrükkimise kiirust, mitte aga trükkimisandmete töötlemise kiirust. Kui on tegemist suuremahulise ja rohke graafikaga üsesandega, siis võib tekkida olukord, kus arvutiga ei ole enam võimalik tööd teha. Teise printeriterühma puhul, mis on varustatud sisseehitatud lehekülgede kirjeldamise keeltega PCL5, PCL6, PostScript, jõuab printimisülesanne ühenduskaabli kaudu printerisse, mis töötleb trükkimisandmeid iseseisvalt kasutades selle juures oma isiklikku mälu ja protsessorit. Antud juhul: mida suurem on pritreri mälu ja mida võimsam on protsessor, seda kiiremini töötleb printer trükkimisülesannet, seda rohkem töödeldud materjali tema mällu ära mahub ning järelikult seda kõrgem on printimiskiirus.
Kulumaterjalid. Väga suurt rolli mängib kulumaterjalide ja autoriseeritud teeninduskeskuse kättesaadavus. Arvestades selle tingimusega ning samuti ka kulumaterjalide (originaalsete ja asendatavate) hindadega on ilmselgeteks liidriteks HP ja Canon, mille kassette müüakse igas kontoritehnika poes, samas kui kulumaterjale Brother, Samsung, Lexmark ja OKI jaoks ei pruugi te alati soetada operatiivselt. Antud printerite rühmas kujutavad kassetid endast „kõik ühes“ lahendust: Plastmassist korpuse sisse on asetatud valgustundlik trummel, puhastustera, hammasrattad ja tooner (erandiks on OKI LED-printerid, millel on eraldi valguskonduktor ja toonerituub). Peale seda, kui tooner kassetis saab otsa, on ideaalseks variandiks uue kasseti ostmine, kuid tavaliselt püüab iga printeriomanik uute kulumaterjalide ostmise pealt kokku hoida ning kasutab kassettide asendatava tooneriga täitmise teenust. Maailmas on väga palju erinevaid asendatavate toonerite, raaklite (suruliistude) ja trumlite tootjaid. Meie turul on rohkem levinud Static Control Components (SCC), ASC, Fuji, Integral, Katun jt. Kassettide täitmist on soovituslik teostada ainult sellel alal spetsialiseeruvates teeninduskeskustes, sest antud tehnoloogia on teostatav ainult spetsiaalselt ettevalmistatud kohtades, mis on varustatud hea ventilatsioonisüsteemiga ning võimsate tolmuimejatega. Tuleb meeles pidada, et tooneri ebaõige kasutamine võib kahjustada teie printerit. Valgustundlikku trumlit võib kasutada kasseti taastamisel kuni 3 korda, peale seda vajab ta väljavahetamist koos lõiketeraga. Keskmiselt moodustab taastamise hind 20% originaalkasseti hinnast ning täisregeneratsiooni hind koos trumli ja raakli väljavahetamisega – 55% uue kasseti hinnast. Teistest kassettidest sagedamini taastatakse HP ja Canon kassette, sest nende taastamise ja täisregeneratsiooni hind on madalam kui teiste printerite tootjate kassettidel. Lexmark, Brother ja Samsung printeritekassettide taastamise hind on mõnevõrra kõrgem kui HP ja Canon printerite puhul.
Posted in blog.